Určuje počet stránok, ktoré sa v náhľade zobrazia. Kliknutím na šípku vedľa ikonky sa otvorí mriežka, s jej pomocou je možné vybrať počet riadkov a stĺpcov, v ktorých sa stránky zobrazia.

Ikonka

Náhľad viacerých strán

After clicking the Multiple Pages Preview icon, the Multiple pages dialog opens. Use the two spin buttons to set the number of pages to be displayed.

Riadky

Určuje počet riadkov.

Stĺpce

Určuje počet stĺpcov.

The settings you choose in the dialog can also be set using the mouse: Click the arrow next to the Multiple Pages Preview icon. Now move the mouse over the desired number of rows and columns.

Please support us!