Multiple Pages Preview

Určuje počet stránok, ktoré sa v náhľade zobrazia. Kliknutím na šípku vedľa ikonky sa otvorí mriežka, s jej pomocou je možné vybrať počet riadkov a stĺpcov, v ktorých sa stránky zobrazia.

Icon Multiple Pages Preview

Náhľad viacerých strán

After clicking the Multiple Pages Preview icon, move the mouse over the desired number of rows and columns.

More Options

You can also choose settings by clicking More Options to open a new dialog, then use the two spin buttons to set the number of pages to be displayed.

Riadky

Určuje počet riadkov.

Stĺpce

Určuje počet stĺpcov.

Please support us!