Rôzne informácie

Zobrazuje informácie o aktuálnom dokumente.

Keď je ukazovateľ v pomenovanej sekcii, zobrazí sa meno sekcie. Keď je ukazovateľ v tabuľke, zobrazí sa meno bunky. Pri úpravách rámcov alebo objektov kresby sa zobrazí veľkosť objektu.

Keď je ukazovateľ umiestnený v texte, je možné dvojklikom na toto pole otvoriť dialóg Pole. V tomto dialógu môžete vybrať pole, ktoré sa vloží na aktuálnu pozíciu v dokumente. Keď je ukazovateľ umiestnený v tabuľke, dvojklik na toto pole otvorí dialóg Formát tabuľky. V závislosti na vybranom objekte sa otvoria dialógy pre úpravu sekcie, grafického objektu, plávajúceho rámca, OLE objektu, číslovania alebo umiestnenie a veľkosti objektu kresby.

Please support us!