Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Číslo aktuálnej stránky (x) a celkový počet strán (y) sú zobrazené v tvare Strana x/y . Ak sa v dokumente posúvate pomocou kolieska myši, zobrazuje sa číslo stránky. Ak sa posúvate pomocou pravého posúvača, zobrazuje sa číslo stránky ako kontextový tip. Formát zobrazenia čísla stránky je rovnaký ako na stavovom riadku.

Dvojklikom na pole Číslo strany je možné zapnúť alebo vypnúť Navigátor.

Ak chcete prejsť na určitú stránku, zadajte jej číslo do poľa Stránka v navigátore a stlačte kláves Enter.

Note Icon

Pomocou klávesovej skratky Shift++F5 sa dostanete priamo k zadávaniu čísla stránky. Keď zadáte číslo a stlačíte Enter, ukazovateľ sa presunie na zvolenú stránku.


Please support us!