Reštartovať číslovanie

Reštartuje číslovanie textu. Ikonka je viditeľná iba ak je ukazovateľ umiestnený v texte s číslovaním alebo odrážkami.

Icon Restart Numbering

Reštartovať číslovanie

Please support us!