Presunúť nižšie s podčasťami

Presunie odsek vrátane podčastí pod nasledujúci odsek. Ikonka je viditeľná iba ak je ukazovateľ umiestnený v texte s číslovaním alebo odrážkami.

Icon Move Down with Subpoints

Presunúť nižšie s podčasťami

Please support us!