Vložiť neočíslovanú položku

Vloží odsek bez číslovania. Existujúce číslovanie to nijako neovplyvní.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Format - Lists - Insert Unnumbered Entry.

From the tabbed interface:

On the Home menu of the Home tab, choose Insert Unnumbered Entry.

From toolbars:

Icon Insert Unnumbered Entry

Vložiť nečíslovanú položku


Please support us!