Vložiť neočíslovanú položku

Vloží odsek bez číslovania. Existujúce číslovanie to nijako neovplyvní.

Ikonka

Vložiť nečíslovanú položku

Please support us!