Zníži o jednu úroveň vrátane podčastí

Presunie odseky vrátane podčastí o jednu úroveň nižšie. Táto možnosť je zobrazená iba ak je kurzor umiestnený v očíslovanom alebo odrážkovanom zozname.

Ikonka

O úroveň nižšie s podčasťami

Please support us!