Vypnúť číslovanie

Vypne číslovanie alebo odrážky aktuálneho odseku alebo označených odsekov.

Icon Numbering Off

Vypnúť číslovanie

Please support us!