Celkom

Prevedie súčet hodnôt. Poznámka: ukazovateľ musí byť v bunke, v ktorej sa má súčet zobraziť.

LibreOffice recognizes the cell range for the sum function as long as the cells are filled with numbers. Prior to entering the data, you must choose Table - Number Recognition to enable this feature.

Kliknutím na ikonku Použiť prijmete vzorec súčtu tak, ako je zobrazený v zadávacom riadku.

Icon

Celkom

Please support us!