Tabuľka: premenná

Ak je tento režim aktívny, zmeny riadkov alebo stĺpcov ovplyvnia veľkosť tabuľky.

Icon Table: Variable

Tabuľka: premenná

Please support us!