Tabuľka: stála a proporcionálna

Ak je tento režim aktívny, zmeny riadkov alebo stĺpcov ovplyvnia celú tabuľku.

Icon Table: Fixed, Proportional

Tabuľka : stála a proporcionálna

Please support us!