Tabuľka: stála

Ak je aktívny tento režim, zmeny riadkov alebo stĺpcov ovplyvnia iba susedné riadky alebo stĺpce.

Icon Table: Fixed

Tabuľka: stála

Please support us!