Zrušiť prepojenie rámcov

Zruší prepojenie rámcov. Môžete zrušiť iba prepojenie, ktoré smeruje z vybraného rámca do cieľového.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Format - Frame and Object - Unlink Frames.

From the tabbed interface:

Choose Object - Unlink Frames.

From toolbars:

Icon Unlink Frames

Zrušiť prepojenie


Please support us!