Toggle Ordered List

Pridá alebo odstráni číslovanie označených odsekov. Ak chcete určiť formát číslovania, tak si vyberte ponuku Formát - Odrážky a číslovanie. Na zobrazenie panelu nástrojov Odrážky a číslovanie zvoľte Zobraziť - Panely nástrojov - Odrážky a číslovanie.

note

Niektoré z možností pre odrážky a číslovanie nie sú k dispozícii pri práci v režimu Zobrazenie pre Internet.


Toggle Ordered List Icon

Toggle Ordered List

Please support us!