Ordered List

Adds or removes numbering from the selected paragraphs.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

From the menu bar:

Choose Format - Lists - Ordered List.

From the context menu:

Choose Lists - Ordered List.

From the tabbed interface:

Choose Home - Ordered List.

From toolbars:

Icon Ordered List

Toggle Ordered List

From the keyboard:

F12

From the sidebar:

On the Paragraph deck of the Properties panel, click on Ordered List.


To define the numbering format, choose Format - Bullets and Numbering. To display the Bullets and Numbering Bar, choose View - Toolbars - Bullets and Numbering.

note

Niektoré z možností pre odrážky a číslovanie nie sú k dispozícii pri práci v režimu Zobrazenie pre Internet.


Please support us!