Toggle Ordered List

Adds or removes numbering from the selected paragraphs.

To define the numbering format, choose Format - Bullets and Numbering. To display the Bullets and Numbering Bar, choose View - Toolbars - Bullets and Numbering.

note

Niektoré z možností pre odrážky a číslovanie nie sú k dispozícii pri práci v režimu Zobrazenie pre Internet.


Toggle Ordered List Icon

Toggle Ordered List

Please support us!