Režim výberu

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Edit - Selection Mode

From the status bar:

Click the Selection area.


In standard selection mode, you can select multi-line text including the line ends.

V blokovom režime výberu môžete označiť obdĺžnikový blok textu.

Please support us!