Režim výberu

Zvoľte režim výberu z menu : normálny alebo blokový mód

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Upraviť - Režim výberuZvoľte Upraviť - Režim výberu


V normálnom móde výberu môžte vybrať viacriadkový text vrátane koncov riadkov.

V blokovom režime výberu môžete označiť obdĺžnikový blok textu.

Please support us!