Save merged document

Uložte výstup hromadnej korešpondencie do súboru.

Save As options

Save as single large document

Uloží zlúčený dokument ako jeden súbor.

Save as individual documents

Uloží zlúčený dokument ako samostatný súbor pre každého príjemcu. Názvy súborov dokumentov sa skladajú z názvu, ktorý zadáte, za ktorým nasleduje podčiarknutie a číslo aktuálneho záznamu.

From

Selects a range of records starting at the record number in the From box and ending at the record number in the To box.

From

Zadajte číslo prvého záznamu, ktorý sa má zahrnúť do hromadnej korešpondencie.

To

Zadajte číslo posledného záznamu, ktorý sa má zahrnúť do hromadnej korešpondencie.

Save Documents

Uloží dokumenty.

Please support us!