Print merged document

Vytlańć√≠ v√Ĺstup hromadnej koreŇ°pondencie pre vŇ°etk√Ĺch alebo niektor√Ĺch pr√≠jemcov.

Printer options

Printer

Vyberte tlańćiareŇą.

Properties

Zmen√≠ vlastnosti tlańćiarne.

Print records

Print all documents

Vytlańć√≠ dokumenty pre vŇ°etk√Ĺch pr√≠jemcov.

From

Selects a range of records starting at the record number in the From box and ending at the record number in the To box.

From

Zadajte ńć√≠slo prv√©ho z√°znamu, ktor√Ĺ sa m√° zahrn√ļŇ• do hromadnej koreŇ°pondencie.

To

Zadajte ńć√≠slo posledn√©ho z√°znamu, ktor√Ĺ sa m√° zahrn√ļŇ• do hromadnej koreŇ°pondencie.

Print Documents

Vytlańć√≠ dokumenty hromadnej koreŇ°pondencie.

Please support us!