New Address Block or Edit Address Block

Urńćite umiestnenie prvkov adresy v bloku s adresou pre dokument hromadnej koreŇ°pondencie .

Address elements

Vyberte pole s adresou a presuŇąte pole do druh√©ho zoznamu.

>

Prid√° vybran√© pole zo zoznamu Prvky adresy do druh√©ho zoznamu. Rovnak√© pole m√īŇĺete pridaŇ• viackr√°t.

<

Odstráni vybrané pole z iného zoznamu.

Drag address elements here

Polia usporiadajte myŇ°ou alebo pomocou tlańćidiel so Ň°√≠pkami.

N√°hńĺad

Zobraz√≠ uk√°Ňĺku prv√©ho z√°znamu datab√°zy s aktu√°lnym rozloŇĺen√≠m bloku adresy.

(Tlańć√≠tka Ň°ipiek)

Vyberte poloŇĺku v zozname a poloŇĺku presuŇąte kliknut√≠m na tlańćidlo so Ň°√≠pkou.

Please support us!