Send merged document as email

OdoŇ°le v√Ĺstup hromadnej koreŇ°pondencie ako e-mailov√© spr√°vy vŇ°etk√Ĺm alebo niektor√Ĺm pr√≠jemcom.

Email options

To

Vyberte pole datab√°zy, ktor√© obsahuje e-mailov√ļ adresu pr√≠jemcu.

Copy to

Opens the Copy To dialog where you can specify one or more CC or BCC addresses.

Subject

Zadajte predmet e-mailovej spr√°vy.

Send as

Vyberte form√°t poŇ°ty pre e-mailov√© spr√°vy.

Note Icon

The Plain text and HTML message formats are sent in the body of the message, whereas the *.odt, *.doc, and *.pdf formats are sent as attachments.


Properties

Opens the Email Message dialog where you can enter the email message for the mail merge files that are sent as attachments.

Name of the attachment

Zobrazuje názov prílohy.

Send records

Send all documents

Vyberte, ak chcete posielaŇ• e-maily vŇ°etk√Ĺm pr√≠jemcom.

From

Selects a range of records starting at the record number in the From box and ending at the record number in the To box.

From

Zadajte ńć√≠slo prv√©ho z√°znamu, ktor√Ĺ sa m√° zahrn√ļŇ• do hromadnej koreŇ°pondencie.

To

Zadajte ńć√≠slo posledn√©ho z√°znamu, ktor√Ĺ sa m√° zahrn√ļŇ• do hromadnej koreŇ°pondencie.

Send Documents

Kliknut√≠m zańćnite posielaŇ• e-maily.

Please support us!