Emailová správa

Type the message and the salutation for files that you send as email attachments.

This email should contain a salutation

Pridá oslovenie do e-mailu.

Vložiť personalizované oslovenie

Pridá personalizovaný pozdrav. Ak chcete použiť predvolený pozdrav, zrušte zaškrtnutie tohto políčka.

Žena

Vyberte personalizované oslovenie, ak je príjemcom žena.

Nový

Otvorí dialógové okno Vlastné oslovenie (pre ženu).

Muž

Vyberte personalizované oslovenie, ak je príjemcom muž.

Nový

Otvorí dialógové okno Vlastné oslovenie (pre muža).

Názov poľa

Vyberte názov poľa z položiek databázy adries, kde je údaj o pohlaví príjemcu.

Hodnota poľa

Vyberte pole, ktoré označuje pohlavie príjemcu.

Všeobecné oslovenie

Vyberte predvolené oslovenie, ktoré sa má použiť, ak nemožno vytvoriť osobné oslovenie.

Tu napíšte vašu správu

Zadajte hlavný text e-mailu.

Please support us!