Email Message

Type the message and the salutation for files that you send as email attachments.

This email should contain a salutation

Pridá oslovenie do e-mailu.

Vložiť personalizované oslovenie

Pridá personalizovaný pozdrav. Ak chcete použiť predvolený pozdrav, zrušte zaškrtnutie tohto políčka.

Žena

Vyberte personalizované oslovenie, ak je príjemcom žena.

NovĂ˝

Otvorí dialógové okno Vlastné oslovenie (pre ženu).

MuĹľ

Vyberte personalizované oslovenie, ak je príjemcom muž.

NovĂ˝

Otvorí dialógové okno Vlastné oslovenie (pre muža).

Názov poľa

Vyberte názov poľa z položiek databázy adries, kde je údaj o pohlaví príjemcu.

Hodnota poÄľa

Vyberte pole, ktoré označuje pohlavie príjemcu.

Všeobecné oslovenie

Vyberte predvolené oslovenie, ktoré sa má použiť, ak nemožno vytvoriť osobné oslovenie.

Tu napíšte vašu správu

Zadajte hlavnĂ˝ text e-mailu.

Please support us!