Custom Salutation

Specify the salutation layout for mail merge or email merge documents. The name of this dialog is different for female recipients and male recipients.

Prvky oslovenia

Vyberte pole a presuňte ho do druhého zoznamu.

>

Pridá vybrané pole zo zoznamu oslovení do druhého zoznamu. Pole môžete pridať viackrát.

<

Odstráni vybrané pole z iného zoznamu.

Drag salutation elements into the box below

Polia môžete usporiadať myšou alebo pomocou tlačidiel so šípkami.

Customize salutation

Vyberte hodnotu zo zoznamu pre polia pozdravu a interpunkčných znamienok.

Náhľad

Zobrazí ukážku prvého záznamu databázy s aktuálnym umiestnením oslovenia.

(Tlačítka šipiek)

Vyberte položku v zozname a položku presuňte kliknutím na tlačidlo so šípkou.

Please support us!