Prispôsobiť zoznam adries

Upraviť dokument s databázou kontaktov hromadnej korešpondencie.

Prvky zoznamu adries

Vyberte pole, ktoré chcete posunúť, odstrániť alebo premenovať.

^

Pre presunutie poľa vyššie kliknite sem.

v

Pre presunutie vybraného poľa nižšie kliknite sem.

Pridať

Vloží nové textové pole.

Zmazať

Odstráni vybrané pole.

Premenovať

Premenuje vybrané pole.

Please support us!