Mail Merge Wizard - Create salutation

Zadajte vlastnosti oslovenia. Ak databáza hromadnej korešpondencie obsahuje informácie o pohlaví, môžete určiť rôzne oslovenia na základe pohlavia príjemcu.

Tento dokument by mal obsahovať oslovenie

Pridať oslovenie.

Vložiť personalizované oslovenie

Pridá personalizované oslovenie pre príjemcu hromadnej korešpondencie. Ak chcete použiť všeobecné oslovenie, tak toto pole nezaškrtávajte

Žena

Vyberte personalizované oslovenie, ak je príjemcom žena.

Nový

Otvorí dialóg Vlastné oslovenie (pre ženy).

Muž

Vyberte personalizované oslovenie, ak je príjemcom muž.

Nový

Otvorí dialóg Vlastné oslovenie (pre mužov).

Názov poľa

Vyberte názov poľa z položiek databázy adries, kde je údaj o pohlaví príjemcu.

Hodnota poľa

Vyberte pole, ktoré označuje pohlavie príjemcu.

Všeobecné oslovenie

Vyberte všeobecné oslovenie, ktoré sa uplatňuje v prípade, že ste nezadali žiadne personalizované oslovenie.

Náhľad

Zobrazí náhľad oslovenia.

Spárovať polia

Otvorí dialóg Priradiť polia ... .

(Tlačidlá prehliadania)

Použite tlačidlá prehliadania pre náhľad dát z predchádzajúceho alebo nasledujúceho záznamu v databáze adries.

Next step: Mail Merge Wizard - Adjust layout

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Please support us!