Sprievodca hromadnou korešpondenciou - Vložiť blok s adresou

Zadajte príjemcov dokumentu hromadnej korešpondencie, ako aj rozloženie bloku adresy.

Note Icon

The Mail Merge wizard opens to this page if you start the wizard in a text document that already contains address database fields. If the wizard opens directly to this page, the Select Address List button is called Select Different Address List.


Note Icon

The title of this page is Insert address block for letters and Select address list for email messages.


Select Address List

Opens the Select Address List dialog, where you can choose a data source for the addresses, add new addresses, or type in a new address list.

Warning Icon

When you edit some records in a Calc spreadsheet data source that is currently in use for a mail merge, those changes are not visible in the mail merge.


This document shall contain an address block

Pridá blok adresy do dokumentu hromadnej korešpondencie.

Vyberte rozloženie bloku adresy, ktoré chcete použiť.

Warning Icon

If you select This document shall contain an address block, the third and fourth substeps become enabled on this page. Then you have to match the address block elements and the field names used in the mail.


Suppress lines with just empty fields

Povoliť vynechanie prázdnych riadkov z adresy.

Viac

Otvorí dialógové okno Vyberte Blok adresy.

Spojiť polia

Otvorí dialógové okno Spárovať polia.

Warning Icon

Unless all address elements are matched with a column header, you cannot finish the Mail Merge wizard with the Finish button or continue to the fourth step of the wizard.


(Tlačidlá prehliadania)

Použite tlačidlá prehliadania pre náhľad dát z predchádzajúceho alebo nasledujúceho záznamu v databáze adries.

Next step: Mail Merge Wizard - Create salutation

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Please support us!