Sprievodca hromadnou koreŇ°pondenciou - VloŇĺiŇ• blok s adresou

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvońĺte N√°stroje - Sprievodca hromadnou koreŇ°pondenciou

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Icon

Hromadn√° koreŇ°pondencia


Before starting the Mail Merge Wizard you might want to review the whole process of creating a mail merge:

Vytvorenie hromadného listu

Mail Merge Wizard - Select starting document

Zadajte dokument, ktor√Ĺ chcete pouŇĺiŇ• ako z√°klad pre dokument hromadnej koreŇ°pondencie.

Mail Merge Wizard - Select document type

Zadajte typ dokumentu hromadnej koreŇ°pondencie, ktor√Ĺ sa m√° vytvoriŇ•.

Sprievodca hromadnou koreŇ°pondenciou - VloŇĺiŇ• blok s adresou

Zadajte pr√≠jemcov dokumentu hromadnej koreŇ°pondencie, ako aj rozloŇĺenie bloku adresy.

Mail Merge Wizard - Create salutation

Zadajte vlastnosti oslovenia. Ak datab√°za hromadnej koreŇ°pondencie obsahuje inform√°cie o pohlav√≠, m√īŇĺete urńćiŇ• r√īzne oslovenia na z√°klade pohlavia pr√≠jemcu.

Mail Merge Wizard - Adjust layout

Zadajte pozíciu blokov adries a oslovení na dokumentoch.

ZruҰiҕ

Kliknut√≠m na ZruŇ°iŇ• zavriete okno bez uloŇĺenia ak√Ĺchkońĺvek vykonan√Ĺch zmien.

Sp√§Ň•

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

ńéalej

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

First step: Mail Merge Wizard - Select starting document.

Please support us!