Position (List Styles - Legacy)

Set indent, spacing, and alignment options for numbering symbols, such as numbers or bullets, to ordered and unordered lists.

Pre prístup k tomuto príkazu...


Úroveň

Select the level(s) that you want to modify. To apply the options to all the levels, select “1-10”.

note

LibreOffice Writer uses the position controls shown here when opening documents that use a different method for positioning and spacing. For default controls see Position (List Styles).


Position and Spacing

Indent

Zadajte veľkosť medzery medzi ľavým okrajom strany (alebo ľavým okrajom textového objektu) a ľavým okrajom oblasti číslovania. Ak aktuálny štýl odseku používa odsadenie, hodnota, ktorú tu zadáte, sa pridá k odsadeniu.

Relative

Odsadí aktuálnu úroveň v porovnaní s predchádzajúcou úrovňou v hierarchii zoznamu.

Width of numbering

Zadajte šírku oblasti číslovania. Symbol číslovania môže byť v tejto oblasti vľavo, v strede alebo vpravo.

Zarovnanie číslovaním

Aligns the numbering symbol left, center, or right in the numbering area. The position might be adjusted to maintain the minimum space.

note

The Numbering alignment option does not set the alignment of the paragraph.


Východzie

Obnoví hodnoty odsadenia a medzier na predvolené hodnoty.

Preview

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Load/Save

Saves or loads a chapter numbering format. A saved chapter numbering format is available to load into other text documents.

note

The Load/Save button is only available for chapter numbering. Use List styles to save formatting for ordered or unordered lists.


Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

This control appears only when modifying a List style.

Please support us!