Objekt

Opens a submenu to edit the properties of the selected object.

Umiestnenie a veľkosť

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Čiara

Sets the formatting options for the selected line.

Oblasť

Nastaví vlastnosti výplne vybraného grafického objektu.

Atribúty textu

Nastavuje vlastnosti vzhľadu a ukotvenia pre text v označenom textovom objekte alebo kresbe.

Písmomaľba

Edits Fontwork effects of the selected object that has been created with the previous Fontwork dialog.

Please support us!