Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Umiestnenie a veľkosť

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Čiara

Sets the formatting options for the selected line.

Oblasť

Nastaví vlastnosti výplne vybraného grafického objektu.

Text Attributes

Nastavuje vlastnosti rozloženia a ukotvenia pre text vo vybranom grafickom alebo textovom objekte.

Písmomaľba

Edits Fontwork effects of the selected object that has been created with the previous Fontwork dialog.

Please support us!