Pole

Aktualizuje všetky grafy v dokumente.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Nástroje - Aktualizovať - Odkazy


Please support us!