Pole

Aktualizuje odkazy v aktuálnom dokumente.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Zvoľte Nástroje - Aktualizovať - Odkazy


Please support us!