Pole

Aktualizuje obsah všetkých polí v aktuálnom dokumente.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Zvoľte Nástroje - Aktualizovať - Polia

Klávesa F9


Please support us!