Pole

Aktualizuje obsah všetkých polí v aktuálnom dokumente.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Nástroje - Aktualizovať - Polia

Klávesa F9


Please support us!