Line Numbering

Adds or removes and formats line numbers in the current document.

note

Čísla riadkov nie sú k dispozícii vo formáte HTML.


Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)


To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box. You can also exclude a paragraph style from line numbering.

Zobraziť číslovanie

Pridá čísla riadkov do aktuálneho dokumentu.

Zobraziť

Set the properties of the line numbering.

Štýl znaku

Vyberte štýl formátovania, ktorý chcete použiť pre čísla riadkov.

Formát

Select the numbering scheme that you want to use.

Umiestnenie

Vyberte, kde sa majú čísla riadkov zobrazovať.

Rozostupy

Zadajte veľkosť medzery, ktorú chcete nechať medzi číslami riadkov a textom.

Interval

Zadajte interval počítania pre čísla riadkov.

Oddeľovač

You can enter a separator character to display between line numbers if the counting interval is more than one.

Text

Zadajte text, ktorý chcete použiť ako oddeľovač.

Každý

Zadajte počet riadkov, ktoré majú zostať medzi oddeľovačmi.

note

Separators are only displayed in lines that are not numbered.


Počet

Specify whether to include empty paragraphs or lines in frames in the line count.

Prázdne riadky

Zahrnie do počtu riadkov prázdne odseky.

Lines in frames

Pridáva čísla riadkov k textu v rámcoch. Číslovanie sa znova spustí v každom rámci a nie je zahrnuté do počtu riadkov v hlavnej textovej oblasti dokumentu. V prepojených rámcoch sa číslovanie nereštartuje.

Reštartovať každú novú stranu

Reštartuje číslovanie riadkov v hornej časti každej strany v dokumente.

Please support us!