Bunka

Calculates the selected formula and copies the result to the clipboard.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Nástroje - Spočítať

+ plus sign


Výpočet zložitých vzorcov v textových dokumentoch

Zobrazenie výsledku výpočtu z jednej tabuľky v inej

Please support us!