Previesť text na tabuľku

Skonvertuje vybraný text na tabuľku alebo vybranú tabuľku na text.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Tabuľka - Previesť - Previesť text na tabuľku


The options available in this dialog depending on the type of conversion.

Oddeliť text

A separator, such as a tab, marks the column boundaries in the selected text. Each paragraph in the selection is converted into a row in the table. Similarly, when you convert a table into text, the column markers are changed to the character that you specify, and each row is converted into a separate paragraph.

Tabulátory

Skonvertuje text na tabuľku pomocou tabulátorov ako značiek stĺpcov.

Bodkočiarky

Skonvertuje text na tabuľku pomocou bodkočiarok (;) ako značiek stĺpcov.

Odsek

Skonvertuje text na tabuľku pomocou odsekov ako značiek stĺpcov.

Iné:

Skonvertuje text na tabuľku pomocou znaku, ktorý zadáte do poľa ako značku stĺpca.

Textové pole

Zadajte znak, ktorý chcete použiť ako značku stĺpca.

Rovnaká šírka všetkých stĺpcov

Vytvára stĺpce rovnakej šírky bez ohľadu na polohu značky stĺpca.

Automatický formát

Opens the AutoFormat dialog, where you can select a predefined layout for table.

Možnosti

Nadpis

Naformátuje prvý riadok novej tabuľky ako nadpis.

Opakovať nadpis

Zopakuje hlavičku tabuľky na každej strane, ktorú tabuľka zaberá.

Prvých ... riadkov

Repeats the first n rows as a header.

Nerozdeľovať tabuľku

Nerozdeľuje tabuľku medzi strany.

Okraj

Adds a border to the table and the table cells.

Please support us!