Endnote Settings

Určuje formátovanie pre koncové poznámky. Dostupné možnosti sú typ číslovania poznámok a Štýly.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte záložku Nástroje - Poznámky pod čiarou/Vysvetlivky - Vysvetlivky


Automatické číslovanie

Číslovanie

Select the numbering scheme that you want to use.

Výber

Popis

1, 2, 3

Arabské číslice

A, B, C

Veľké písmená

a, b, c

Malé písmená

I, II, III

Rímske číslice (veľké)

i, ii, iii

Rímske číslice (malé)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters. After the first 26 entries, the numbering restarts at "AA".

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters. After the first 26 entries, the numbering restarts at "aa".


Začať od

Zadajte číslo pre prvú koncovú poznámku v dokumente. Je to užitočné, ak chcete, aby číslovanie poznámok zahŕňalo viac ako jeden dokument.

Pred

Zadajte text, ktorý chcete zobraziť pred číslom koncovej poznámky v texte poznámky. Napr. zadaním "Odpoveď " sa zobrazí "Odpoveď 1".

Za

Zadajte text, ktorý chcete zobraziť za číslom koncovej poznámky v texte poznámky. Napr. zadaním ")" sa zobrazí "1)".

Štýly

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style, and assign character styles to the endnote anchor number and the number in the endnote area.

Odsek

Vyberte štýl odseku pre text koncovej poznámky. Je možné zvoliť iba špeciálne štýly.

Strana

Vyberte štýl strany, ktorý chcete použiť pre koncové poznámky.

Oblasť textu

Vyberte znakový štýl, ktorý chcete použiť pre ukotvenie koncových poznámok v textovej oblasti dokumentu.

Oblasť pre vysvetlivky

Vyberte štýl znakov, ktorý chcete použiť pre čísla koncových poznámok v oblasti koncových poznámok.

Please support us!