Footnote Settings

Určuje formátovanie poznámok pod čiarou.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte záložku Nástroje - Poznámky pod čiarou/Vysvetlivky - Poznámky pod čiarou


note

To set additional option for footnotes, choose Format - Page Style, and then click the Footnote tab.


Automatické číslovanie

Číslovanie

Select the numbering scheme that you want to use.

Výber

Popis

1, 2, 3

Arabské číslice

A, B, C

Veľké písmená

a, b, c

Malé písmená

I, II, III

Rímske číslice (veľké)

i, ii, iii

Rímske číslice (malé)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters. After the first 26 entries, the numbering restarts at "AA".

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters. After the first 26 entries, the numbering restarts at "aa".


Počítanie

Vyberte možnosť číslovania poznámok pod čiarou.

Možnosť

Význam

Na strane

Restarts the numbering of footnotes at the top of each page. This option is only available if the End of page check box is selected in the Position area.

V kapitole

Restarts the numbering of footnotes at the beginning of each chapter.

V dokumente

Numbers the footnotes in the document sequentially.


Pred

Zadajte text, ktorý chcete zobraziť pred číslom poznámky pod čiarou v texte poznámky. Napr. zadaním "Pozn. " sa zobrazí "Pozn. 1".

Za

Zadajte text, ktorý chcete zobraziť za číslom poznámky pod čiarou v texte poznámky. Napr. zadaním ")" sa zobrazí "1)".

tip

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Začať od

Enter the number for the first footnote in the document. This option is only available if you selected "Per Document" in the Counting box.

Umiestnenie

Koniec strany

V dolnej časti strany sa zobrazujú poznámky pod čiarou.

Koniec dokumentu

Zobrazí poznámky pod čiarou na konci dokumentu ako koncové poznámky.

Štýly

To ensure a uniform appearance for the footnotes in your document, assign a paragraph style to the footnote text, and assign character styles to the footnote anchor number and the number in the footnote area.

Odsek

Vyberte štýl odseku pre text poznámky pod čiarou. Je možné zvoliť iba špeciálne štýly.

Strana

Vyberte štýl strany, ktorý chcete použiť pre poznámky pod čiarou.

Note Icon

This option is only available if the End of Document check box is selected in the Position area.


Oblasť textu

Vyberte štýl znakov, ktorý chcete použiť pre ukotvenie poznámky pod čiarou v textovej oblasti dokumentu.

Oblasť poznámok pod čiarou

Vyberte štýl znakov, ktorý chcete použiť pre čísla poznámok pod čiarou v oblasti poznámok pod čiarou.

Pokračujúci komentár

End of Footnote

Enter the text that you want to display when the footnotes are continued on the next page, for example, "Continued on Page ". LibreOffice Writer automatically inserts the number of the following page.

Počiatok nasledujúcej strany

Enter the text that you want to display on the page where the footnotes are continued, for example, "Continued from Page ". LibreOffice Writer automatically inserts the number of the previous page.

Please support us!