Nastavenie poznámok pod čiarou / vysvetliviek

Určuje nastavenie zobrazenia pre poznámky pod čiarou / vysvetlivky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Nástroje - Poznámky pod čiarou/Vysvetlivky


Footnote Settings

Specifies the formatting for footnotes.

Endnote Settings

Specifies the formatting for endnotes. The type of endnote numbering and the Styles to apply are the options available.

Please support us!