Číslovanie

Určuje formát čísla a hierarchiu číslovania kapitol v súčasnom dokumente.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


Úroveň

Kliknite na úroveň kapitoly a osnovy, ktorú chcete upraviť, a potom zadajte možnosti číslovania pre úroveň. Ak chcete použiť možnosti číslovania, s výnimkou štýlu odseku, na všetky úrovne, kliknite na „1-10“.

Číslovanie

Specify the formatting for the selected outline level.

Štýl odseku

Vyberte štýl odseku, ktorý chcete priradiť vybranej kapitole a úrovni osnovy. Ak kliknete na „Žiadne“, vybraná úroveň osnovy nie je definovaná.

Číslo

Vyberte štýl číslovania, ktorý chcete použiť pre zvolenú úroveň osnovy.

Výber

Popis

A, B, C, ...

Veľké písmená

a, b, c, ...

Malé písmená

I, II, III, ...

Rímske číslice (veľké)

i, ii, iii, ...

Rímske číslice (malé)

1, 2, 3, ...

Arabské číslice

A,... AA,... AAA,...

Abecedné číslovanie s rovnakými veľkými písmenami, kde počet písmen označuje úroveň kapitoly. Napr. druhé číslo v tretej úrovni je "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Abecedné číslovanie s rovnakými malými písmenami, kde počet písmen označuje úroveň kapitoly. Napr. tretie číslo v druhej úrovni je "cc".

Žiadne

Žiadne symbol číslovania. Na začiatku očíslovaného riadku sa zobrazuje len znak alebo symbol zadaný v poli Oddeľovač .


Štýl znaku

Vyberte formát znaku číslovania.

Zobraziť všetko

Vyberte počet úrovní osnovy, ktoré chcete zahrnúť do číslovania kapitoly. Napr. vyberte "3", ak chcete zobraziť tri úrovne číslovania: 1.1.1

Oddeľovač pred

Zadajte text, ktorý chcete zobraziť pred číslom kapitoly. Napr. napíšte "Kapitola", ak chcete zobraziť "Kapitola 1".

Oddeľovač za

Zadajte text, ktorý chcete zobraziť za číslom kapitoly. Napr. zadajte bodku (.) pre zobrazenie "1."

Začať od

Zadajte číslo, od ktorého chcete reštartovať číslovanie kapitol.

Please support us!