Číslovanie

Určuje formát čísla a hierarchiu číslovania kapitol v súčasnom dokumente.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


Úroveň

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

Číslovanie

Specify the formatting for the selected outline level.

Štýl odseku

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Číslo

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

Výber

Popis

1, 2, 3, ...

Arabské číslice

A, B, C, ...

Veľké písmená

a, b, c, ...

Malé písmená

I, II, III, ...

Rímske číslice (veľké)

i, ii, iii, ...

Rímske číslice (malé)

A,... AA,... AAA,...

Abecedné číslovanie s rovnakými veľkými písmenami, kde počet písmen označuje úroveň kapitoly. Napr. druhé číslo v tretej úrovni je "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Abecedné číslovanie s rovnakými malými písmenami, kde počet písmen označuje úroveň kapitoly. Napr. tretie číslo v druhej úrovni je "cc".

Žiadne

Žiadne symbol číslovania. Na začiatku očíslovaného riadku sa zobrazuje len znak alebo symbol zadaný v poli Oddeľovač .


Štýl znaku

Select the character style of the numbering character.

Zobraziť všetko

Vyberte počet úrovní osnovy, ktoré chcete zahrnúť do číslovania kapitoly. Napr. vyberte "3", ak chcete zobraziť tri úrovne číslovania: 1.1.1

Oddeľovač pred

Zadajte text, ktorý chcete zobraziť pred číslom kapitoly. Napr. napíšte "Kapitola", ak chcete zobraziť "Kapitola 1".

Oddeľovač za

Zadajte text, ktorý chcete zobraziť za číslom kapitoly. Napr. zadajte bodku (.) pre zobrazenie "1."

Začať od

Zadajte číslo, od ktorého chcete reštartovať číslovanie kapitol.

Please support us!