Delenie slov

Vloží rozdeľovacie znamienka do slov, ktoré sú príliš dlhé na to, aby sa zmestili na koniec riadku. LibreOffice prehľadá dokument a navrhne delenie slov, ktoré môžete prijať alebo odmietnuť. Ak je vybraný text, dialógové okno Delenie slov funguje iba na vybraný text. Ak nie je vybraný žiadny text, dialógové okno Delenie slov funguje na celom dokumente.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Nástroje - Jazyk - Delenie slov


Delenie slov

To automatically hyphenate the current or selected paragraphs, choose Format - Paragraph, and then click the Text Flow tab. You can also apply automatic hyphenation to a paragraph style. In text where automatic hyphenation is enabled, the Hyphenation dialog will not find any word to hyphenate.

Ak LibreOffice nájde slovo, ktoré je vhodné rozdeliť, ponúkne vám nasledujúce možnosti:

Tip Icon

To exclude paragraphs from the automatic hyphenation, select the paragraphs, choose Format - Paragraph, click the Text Flow tab, and then clear the Automatically check box in the Hyphenation area.


Note Icon

To disable the Hyphenation dialog and always hyphenate automatically, choose - Language Settings - Writing Aids, and select the Hyphenate without inquiry check box.


To manually enter a hyphen directly in the document, click in the word where you want to add the hyphen, and then press +Minus sign (-).

To insert a non-breaking (protected) hyphen directly in the document, click in the word that you want to hyphenate, and then press Shift++Minus sign(-).

To hide soft hyphens, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then clear the Custom hyphens check box.

Slovo

Slovo

Zobrazí návrhy delenia pre vybrané slovo.

Pravá šípka

Nastavte pozíciu rozdeľovacieho znamienka. Táto možnosť je k dispozícii, iba ak je zobrazených viac ako jeden návrh delenia slov.

Ďalej

Ignoruje návrh na delenie slov a nájde ďalšie slovo na delenie.

Deliť slová

Vloží pomlčku na určené miesto v slove.

Odstrániť

Odstráni aktuálny bod rozdelenia zo zobrazeného slova.

Delenie slov

Please support us!