Hyphenation

Inserts hyphens in words that are too long to fit at the end of a line.

LibreOffice searches the document and suggests hyphenation that you can accept or reject. If text is selected, the Hyphenation dialog works on the selected text only. If no text is selected, the Hyphenation dialog works on the whole document.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Zvoľte Nástroje - Jazyk - Delenie slov

On the Tools bar, click

Icon Hyphenation

Hyphenation


Delenie slov

To automatically hyphenate the current or selected paragraphs, choose Format - Paragraph, and then click the Text Flow tab. You can also apply automatic hyphenation to a paragraph style. In text where automatic hyphenation is enabled, the Hyphenation dialog will not find any word to hyphenate.

Ak LibreOffice nájde slovo, ktoré je vhodné rozdeliť, ponúkne vám nasledujúce možnosti:

tip

To exclude paragraphs from the automatic hyphenation, select the paragraphs, choose Format - Paragraph, click the Text Flow tab, and then clear the Automatically check box in the Hyphenation area.


note

To disable the Hyphenation dialog and always hyphenate automatically, choose - Languages and Locales - Writing Aids, and select the Hyphenate without inquiry check box.


To manually enter a hyphen directly in the document, click in the word where you want to add the hyphen, and then press +Minus sign (-).

To insert a non-breaking (protected) hyphen directly in the document, click in the word that you want to hyphenate, and then press Shift++Minus sign(-).

To hide soft hyphens, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then clear the Custom hyphens check box.

Slovo

Slovo

Zobrazí návrhy delenia pre vybrané slovo.

Pravá šípka

Nastavte pozíciu rozdeľovacieho znamienka. Táto možnosť je k dispozícii, iba ak je zobrazených viac ako jeden návrh delenia slov.

ÄŽalej

Ignoruje návrh na delenie slov a nájde ďalšie slovo na delenie.

Deliť slová

Vloží pomlčku na určené miesto v slove.

Odstrániť

Odstráni aktuálny bod rozdelenia zo zobrazeného slova.

Please support us!