Zlúčiť tabuľku

Kombinuje dve po sebe nasledujúce tabuľky do jednej tabuľky. Tabuľky musia byť priamo vedľa seba a nesmú byť oddelené prázdnym odsekom.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Table - Merge Table.


Ak zvolíte tento príkaz v momente kedy je kurzor umiestnený v prostrednej tabuľke z troch susediacich, budete vyzvaný k výberu tabuliek, ktoré chcete zlúčiť.

Please support us!