Rozdeliť tabuľku

Na pozícii kurzoru rozdelí aktuálnu tabuľku na dve samostatné tabuľky. Tento príkaz je tiež k dispozícii v miestnej ponuke bunky tabuľky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Table - Split Table.


Režim

Kopírovať nadpis

Zahrnie prvý riadok pôvodnej tabuľky ako prvý riadok druhej tabuľky.

Používateľský nadpis (použiť štýl)

Vloží prázdny riadok hlavičky do druhej tabuľky, ktorý je naformátovaný štýlom prvého riadku v pôvodnej tabuľke.

Používateľský nadpis

Vloží ďalší prázdny riadok do druhej tabuľky.

Bez nadpisu

Rozdelí tabuľku bez kopírovania riadku hlavičky.

Warning Icon

Ak rozdeľujete tabuľku, ktorá obsahuje vzorce, môžu nastať problémy so vzorcami.


Please support us!