Load Styles

Importuje štýly formátovania z iného dokumentu alebo šablóny do aktuálneho dokumentu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Styles - Load Styles

In the Styles window. Click the Styles action icon on the top right of the Styles window and keep the mouse button pressed. Choose Load Styles from the submenu.

Different ways to open Styles window:

  • Press

  • Choose View - Styles

  • Choose Styles - Manage Styles


Kategórie

Zoznam dostupných kategórií šablón. Kliknutím na kategóriu v zozname Šablóny môžete zobraziť jej obsah.

Šablóny

Zoznam dostupných šablón vo vybranej kategórii.

Text

Načíta štýly odseku a znakové štýly z vybraného dokumentu do aktuálneho dokumentu.

Rámec

Načíta štýly rámca z vybraného dokumentu do aktuálneho dokumentu.

Pages

Načíta štýly stránky z vybraného dokumentu do aktuálneho dokumentu.

Číslovanie

Načíta štýly číslovania z vybraného dokumentu do aktuálneho dokumentu.

Prepísať

Replaces styles in the current document that have the same name as the styles you are loading. No warning message is given.

note

Only applied styles and modified styles are loaded from a document or template. The styles shown in the sidebar cannot be used as a guide.


From File

Vyberte súbor, ktorý obsahuje požadované štýly, a kliknite na Otvoriť.

Please support us!