Použiť a upraviť zmeny

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. In a dialog, you are asked to accept or reject the changes.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes.


Prijať všetko

Použije všetky zmeny formátovania.

Odmietnuť všetko

Odmietne všetky zmeny formátovania.

Upraviť zmeny

Otvorí dialógové okno, kde môžete prijať alebo odmietnuť zmeny automatických opráv. Môžete si tiež pozrieť zmeny, ktoré vykonal konkrétny autor alebo boli vykonané ku konkrétnemu dátumu.

Please support us!