Použiť

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply.


AutoCorrect for Bullets / Numbering

Ak chcete vytvoriť odrážkový zoznam, napíšte na začiatok odseku pomlčku (-), hviezdičku (*) alebo plus (+) nasledované medzerou alebo tabulátorom.

Ak chcete vytvoriť číslovaný zoznam, napíšte na začiatok odseku číslo s bodkou (.) nasledované medzerou alebo tabulátorom.

note

Automatic numbering is only applied to paragraphs formatted with the Default Paragraph Style, Text Body or Text Body Indent paragraph styles.


Please support us!