Automatický formát tabuľky

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Table - AutoFormat Styles (with cursor in a table).


Použitie automatického formátu na tabuľku

  1. Kliknite do bunky tabuľky alebo označte bunky, ktoré chcete naformátovať.

  2. Zvoľte Formát - Automatický formát a kliknite na formát, ktorý chcete priradiť.

  3. Kliknite na OK.

Formát

Zoznam dostupných štýlov na formátovanie tabuľky. Kliknite na požadovaný formát a potom kliknite na OK.

Pridať

Adds a new table style to the list.

  1. Naformátujte tabuľku v dokumente.

  2. Označte tabuľku a zvoľte Tabuľka - Automatický formát.

  3. Kliknite na Pridať.

  4. In the Add AutoFormat dialog, enter a name, and then click OK.

Zmazať

Deletes the selected table style. You cannot delete "Default Table Style".

Premenovať

Changes the name of the selected table style. You cannot rename "Default Table Style".

Formátovanie

Select the formatting attributes to include in the selected table style.

Formát čísla

Includes numbering formats in the selected table style.

Písmo

Includes font formatting in the selected table style.

Zarovnanie

Includes alignment settings in the selected table style.

Borders

Includes border styles in the selected table style.

Vzorka

Includes background styles in the selected table style.

Please support us!