Automatický formát tabuľky

Automaticky na aktuálnu tabuľku použije formáty vrátane písma, tieňovania a ohraničenia.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Table - AutoFormat Styles (with cursor in a table).


Použitie automatického formátu na tabuľku

  1. Kliknite do bunky tabuľky alebo označte bunky, ktoré chcete naformátovať.

  2. Zvoľte Formát - Automatický formát a kliknite na formát, ktorý chcete priradiť.

  3. Kliknite na OK.

Formát

Zoznam dostupných štýlov na formátovanie tabuľky. Kliknite na požadovaný formát a potom kliknite na OK.

Pridať

Pridá do zoznamu nový štýl tabuľky.

  1. Naformátujte tabuľku v dokumente.

  2. Označte tabuľku a zvoľte Tabuľka - Automatický formát.

  3. Kliknite na Pridať.

  4. In the Add AutoFormat dialog, enter a name, and then click OK.

Zmazať

Deletes the selected table style. You cannot delete "Default Table Style".

Premenovať

Changes the name of the selected table style. You cannot rename "Default Table Style".

Formátovanie

Select the formatting attributes to include in the selected table style.

Formát čísla

Zahrnie formáty číslovania do vybraného štýlu tabuľky.

Písmo

Zahrnie formátovanie písma do vybraného štýlu tabuľky.

Zarovnanie

Zahrnie nastavenie zarovnania do vybraného štýlu tabuľky.

Borders

Zahrnie štýly orámovania do vybraného štýlu tabuľky.

Vzorka

Zahrnie štýly pozadia do vybraného štýlu tabuľky.

Please support us!