Styles (Sidebar)

Use the Styles deck of the Sidebar to apply, create, edit, and remove formatting styles. Double-click an entry to apply the style.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose View - Styles.


To dock the Styles window, drag its title bar to the left or to the right side of the workspace. To undock the window, double-click a free space on its toolbar.

By default, the Styles deck displays a preview of the available styles. The previews can be disabled by unchecking the Show Previews box below the list of styles.

Kategória štýlov

Icon Paragraph Styles

Štýly odseku

Zobrazuje štýly pre formátovanie odseku. Pomocou štýlov odseku môžete použiť rovnaké formátovanie, napr. písmo, číslovanie alebo rozvrhnutie odseky, v celom dokumente.

Icon Character Styles

Znakové štýly

Zobrazenie štýlov formátovania pre znaky. Použitie znakových štýlov pre aplikovanie štýlov písma na vybraný text v odseku.

Icon Frame Styles

Štýly rámca

Zobrazenie štýlov formátovania pre rámce. Použitie štýlov rámca pre formátovanie rozvrhnutia a pozície rámca.

Icon Page Styles

Štýly strany

Zobrazenie štýlu formátovania pre strany. Použitie štýlov strany pre určenie rozvrhnutia strany, vrátane hlavičky a päty.

Icon List Styles

Štýly zoznamu

Zobrazenie štýlov formátovania pre číslované a odrážkové zoznamy. Použitie štýlu zoznamu pre formátovanie znakov, pre číslovanie a odrážky a pre určenie odsadenia.

Icon Table Styles

Table Styles

Displays formatting styles for tables. Use table styles to apply borders, backgrounds, fonts, alignment, and number formats to tables.

Icon Fill Format Mode

Fill Format Mode

Applies the selected style to the object or text that you select in the document. Click this icon, and then drag a selection in the document to apply the style. To exit this mode, click the icon again, or press Esc.

Icon New Style from Selection

Style actions menu

Otvorenie podponuky s viacerými príkazmi.

New Style from Selection

Vytvorenie nového štýlu založeného na formátovaní aktuálneho odseku, strany alebo výberu.

Update Selected Style

The manually formatted attributes of the text at the cursor position in the document will be added to the style that is selected in the Styles window.

Load Styles from Template

Opens the Load Styles from Template dialog to import styles from another document.

How to apply a Character style to a selected text

  1. Select the text.

  2. Double-click the desired character style in the Styles window.

How to apply a Paragraph style

  1. Place the cursor in the paragraph, or select multiple paragraphs.

  2. Double-click the desired paragraph style in the Styles window.

tip

You can assign shortcut keys to Styles from the Tools - Customize - Keyboard tab. Some shortcuts are predefined. (zero) applies the Text Body paragraph style. Heading 1 through Heading 5 paragraph styles can be applied by using the key and the heading number. For example applies the Heading 2 paragraph style.


tip

The Formatting (Styles) toolbar contains icons for applying and modifying styles.


Please support us!