Podmienka

Definovanie podmienok pre podmienené štýly.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.


Podmienené štýly sú štýly odseku, ktoré majú odlišné vlastnosti v závislosti od kontextu. Ak už raz definujete podmienené vlastnosti štýlu, nemôžete ich zmeniť.

LibreOffice priradí vlastností odseku podmienených štýlov týmto spôsobom (tučné výrazy korešpondujú k názvom dialógových polí): Ak je odsek formátovaný podmieneným štýlom v Kontexte ktorý má Použitý štýl použije sa Štýl odseku z podmienky. Ak nie je žiaden štýl spojený s Kontextom, potom sa použijú atribúty definované v podmienenom štýle. Nasledujúci príklad ilustruje tento vzťah:

  1. Open a blank text document and write a short business letter with a header (Format - Page Style - Header).

  2. Define a new Paragraph Style by choosing New in the Styles window, and selecting all the paragraph properties that you want for your business letter in the Paragraph Style dialog. Name this style "Business letter".

  3. Potom kliknite na záložku Podmienka a vyberte pole Podmienený štýl pre definovanie nového štýlu odseku ako podmieneného štýlu.

  4. V Kontext, vyberte položku záhlavia a pod Štýl odseku vyberte štýl pre záhlavie v obchodnom liste; napríklad východzí štýl odseku "Záhlavie". Môžete tiež vybrať vlastný štýl.

  5. You can apply the Paragraph Style to the context by double-clicking the selected entry in the Paragraph Styles list box or by using Apply.

  6. Kliknutie OK na zatvorenie dialógu Štýl odseku, a potom naformátujte všetky odseky vo vašom obchodnom liste, vrátane záhlavia s novým podmieneným Štýlom odseku "Obchodný list". (Keď kliknete v záhlaví, môžete potrebovať zobraziť Všetky štýly alebo Vlastné štýly v zozname štýlov, aby sa použil nový štýl obchodného listu.)

Text záhlavia má atribúty určené v časti Štýly odseku záhlavia, ostatné časti dokumentu majú atribúty definované v podmienenom obchodnom liste Štýlu odseku.

tip

The Body Text style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


Štýl odseku aplikovaný na kontext je použiteľný keď je exportovaný do iných formátov (RTF, HTML, atď.).

Podmienený štýl

Zaškrtnutie tohto políčka definuje nový štýl ako podmienený štýl.

Kontext

Here you can see the LibreOffice predefined contexts, including outline levels 1 to 10, list levels 1 to 10, table header, table contents, section, border, footnote, header and footer.

Applied Styles

Tu môžete vidieť zoznam Štýlov odseku použitých v kontexte.

Paragraph Styles

Zoznam všetkých štýlov odseku, ktoré môžu byť priradené kontextu, je obsiahnutý v poli zoznamu.

Skupiny štýlov

These are the style groups that you can display in the Styles window.

Názov

Význam

Automaticky

Zobrazenie štýlov, ktoré prislúchajú k aktuálnemu kontextu.

Všetky štýly

Zobrazenie všetkých štýlov aktívnej kategórie.

Použité štýly

Zobrazenie štýlov (vybranej kategórie) použitých v aktuálnom dokumente.

Vlastné štýly

Zobrazenie všetkých používateľom definovaných štýlov vo vybranej kategórii štýlov.

Znakové štýly

Zobrazovanie štýlov formátovania pre text.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

Štýly zoznamu

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Štýly obsahu

Zobrazenie štýlov formátovania pre obsahy.

Special Styles

Zobrazenie štýlov formátovania pre hlavičky, päty, poznámky pod čiarou, vysvetlivky, tabuľky a nadpisy.

HTML štýly

Zobrazenie zoznamu štýlov pre HTML dokumenty.

Podmienené štýly

Zobrazenie používateľom definovaných podmienených štýlov.

HierarchickĂ˝

Zobrazenie štýlov vo vybranej kategórii do hierarchického zoznamu. Pre ukázanie štýlov nižšej úrovne kliknite na znamienko plus(+) vedľa názvu podúrovne.


Odstrániť

Kliknite tu pre vymazanie aktuálneho kontextu priradeného k vybranému štýlu.

PriradiĹĄ

Click Apply to apply the selected Paragraph Style to the defined context.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!