Štýl znaku

Tu môžete vytvoriť štýl písma.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose View - Styles - open context menu Modify/New (for Character Styles).


Uložiť

Set the options for the selected style.

Zadajte formátovanie a písmo, ktoré chcete použiť.

Text

Zadajte efekty písma, ktoré chcete použiť.

Area

Set the background color or graphic.

Podpora Ázijských jazykov

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Specify the position, scaling, rotation, and spacing for characters.

Text

Sets the options for double-line writing for Asian languages. Select the characters in your text, and then choose this command.

Obnoviť

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Štandardný

Obnoví hodnoty zobrazené v dialógovom okne do východiskového stavu po inštalácii.

warning

Potvrdenie sa nezobrazí skôr, ako sú opätovne nahrané štandardné hodnoty.


Please support us!