Štýly vo Writer-y

The following information concerns Writer styles that you can apply using the Styles deck of the Sidebar.

If you want, you can edit the styles of the current document, and then save the document as a template. To save the document as template, choose File - Templates - Save as Template.

Kategória štýlov

These are the different categories of formatting styles.

Názov

Popis

Znakové štýly

Používanie znakových štýlov pre formátovanie jednotlivých znakov alebo celých slov a fráz. Ak chcete, môžete použiť viac znakových štýlov.

Štýly odseku

Použitie štýlov odseku pre formátovanie odsekov, zahŕňa druh a veľkosť písma. Môžete vybrať štýl odseku pre použitie na ďalší odsek.

Štýly rámca

Použitie štýlov rámca pre formátovanie textu a grafických rámcov.

Štýly strany

Použitie štýlov strany pre organizovanie štruktúry dokumentu a pridanie čísel strany. Môžete určiť štýl strany, ktorý sa použije na prvú stranu, ktorá nasleduje po zalomení strany.

Štýly zoznamu

Use List Styles to format ordered or unordered lists.


Skupiny štýlov

These are the style groups that you can display in the Styles window.

Názov

Význam

Automaticky

Zobrazenie štýlov, ktoré prislúchajú k aktuálnemu kontextu.

Všetky štýly

Zobrazenie všetkých štýlov aktívnej kategórie.

Použité štýly

Zobrazenie štýlov (vybranej kategórie) použitých v aktuálnom dokumente.

Vlastné štýly

Zobrazenie všetkých používateľom definovaných štýlov vo vybranej kategórii štýlov.

Znakové štýly

Zobrazovanie štýlov formátovania pre text.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

Štýly zoznamu

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Štýly obsahu

Zobrazenie štýlov formátovania pre obsahy.

Special Styles

Zobrazenie štýlov formátovania pre hlavičky, päty, poznámky pod čiarou, vysvetlivky, tabuľky a nadpisy.

HTML štýly

Zobrazenie zoznamu štýlov pre HTML dokumenty.

Podmienené štýly

Zobrazenie používateľom definovaných podmienených štýlov.

Hierarchický

Zobrazenie štýlov vo vybranej kategórii do hierarchického zoznamu. Pre ukázanie štýlov nižšej úrovne kliknite na znamienko plus(+) vedľa názvu podúrovne.


Please support us!