Zmazať

Vymazanie vybraného(ých) stĺpca(ov) z tabuľky.

Tento príkaz je k dispozícii, iba ak je kurzor v tabuľke.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From toolbars:

Icon Delete Column

Zmazať stĺpec


Please support us!