Zmazať

Vymazanie vybraného(ých) stĺpca(ov) z tabuľky.

Tento príkaz je k dispozícii, iba ak je kurzor v tabuľke.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Table - Delete - Columns.

On Table bar, click

Icon Delete Column

Zmazať stĺpec


Please support us!