Vloženie stĺpcov/riadkov

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Table - Insert - Columns.

Choose Table - Insert - Rows.

On Table bar, click

Icon Insert Column

Vložiť stĺpec

Icon Insert Row

Vložiť riadok


Vložiť

Number

Zadajte požadovaný počet stĺpcov alebo riadkov.

Umiestnenie

Určenie, kam sa majú vložiť stĺpce alebo riadky.

Pred

Pridá nové stĺpce naľavo od aktuálneho stĺpca alebo pridá nové riadky nad aktuálnym riadkom.

Za

Pridá nové stĺpce napravo od aktuálneho stĺpca alebo pridá nové riadky pod aktuálnym riadkom.

Please support us!