Vybrať

Vybratie stĺpca, ktorý obsahuje kurzor. Táto možnosť je dostupná, ak je kurzor v tabuľke.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Table - Select - Column.


Please support us!